Изложение ТРАНСТРЕНД 2020 – 12-13 май 2020г. – ОТЛОЖЕНО!!!

  • image

На 12-13 Май 2020 г. във ВТУ за четвърта поредна година ще се проведе изложението “ТРАНСТРЕНД 2020 – ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСПОРТА”. Събитието се организира от ВТУ „Тодор Каблешков“  съвместно със списания АТТ и Хай Драйв.

Тази година в рамките на Транс Тренд 2020 ще бъдат проведени и традиционните дни на специалностите от факултетите: „Транспортен мениджмънт”, „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” и „Техника и строителни технологии в транспорта”.

За повече информация вижте ТУК

Снимки