Международна конференция „Trans&MOTAUTO”18

  • image
  • image
  • image

На 28 юни 2018г. в гр. Бургас бе официално открита XXVI Международна конференция Тrans&MOTAUTO’18, комплексна международна научно-техническа проява по автомобилна, железопътна, авиационна, подемно-транспортна, пътно-строителна, земеделска и военна техника и технологии, както и контактните им научни области механика, динамика, якост и надеждност на конструкциите, теория на машините и механизмите, транспортен мениджмънт и маркетинг, логистика, безопасност, екология и теория на обучението, на възпитанието и на научните изследвания. ВТУ „Т. Каблешков“ е съорганизатор на събитието, съвместно с Научно техническия съюз по машиностроене.

Представители на нашия университет са ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. дтн Петър Колев, проф. д.н. инж. Николай Тончев и проф. д.н. инж. Галина Чернева. Проф. Колев е Председател на Международния програмен комитет на конференцията. Проф. Тончев в Председател на Организационния комитет, а проф. Тодорова е член на програмния комитет.
На секционните заседания и чрез постери на конференцията участват повече от 100 учени от 22 държави. Това определя конференцията като значим международен форум, който притежава уникален интердисциплинарен характер.

Снимки