Патентно ведомство – регистрация на търговска марка

  • image

Нова търговска марка DEFMOT, собственост на Висшето Транспортно училище „Тодор Каблешков“, беше регистрирана в Патентното ведомство на Република България на 10.03.21г.

Новата възможност е реализирана по проект № 90-05-20 „Принос на ВТУ в анализа, моделирането и оптимизацията на многофакторни  симулационни или експериментални бази от данни“ с ръководител проф. Николай Тончев. Освен търговската марка, резултат от този проект беше и апробацията на подхода на преместващите се ограничения DEFMOT за приложения на задачи от специализацията на нашето Висше училище.

През 2021 година проектът продължава с основни цели: публикуване на резултати от идеята на проекта в разпознаваемото Европейско научно пространство; подготовка на образци и изпитания с налична за ВТУ „Тодор Каблешков“ апаратура за кандидатсване пред Фонд „Научни Изследвания“; разширяване кръга от задачи и консултации при внедряване на метода на ВТУ DEFMOT и създаване на нови бизнес партньорства .

Поздравления за поредния успех на проф. Николай Тончев!


Снимки