Дипломни защити ОКС “Магистър”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

През месец февруари 2021г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведоха защити на дипломни работи за придобиване на ОКС „Магистър“. Дипломанти от магистърските специалности на трите факултета представиха своите разработки в различни области на инженерните и икономически науки, свързани с транспортната индустрия – Технология и управление на транспорта, Транспортно строителство, Транспортна техника, Автомобилна техника, Инженерна логистика и строителна техника, Геотехника и инженерна геология, Строителство на газо- и нефтопроводи, Автоматизирано проектиране в машиностроенето, Електроенергетика и електрообзавеждане,  Елекромобили,  Комуникационна и осигурителна техника, Мрежова и информационна сигурност, Управление на проекти, Икономика на транспортна фирма, Икономика на транспорта, Икономика на малките и средни предприятия, Транспортен мениджмънт и логистика.

Пожелаваме на нашите възпитаници успешна реализация в избраната от тях професия и вярваме, че придобитите във ВТУ знания и умения ще ги направят високо ценени експерти в областта, в която са решили да се развиват.

Снимки