Национален приз „Студент на годината”

XII-то издание на Националния приз „Студент на годината” се организира от Националното представителстео на студентските съвети и има за цел да отличи най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта. Всяка година с приза бъдат удостоени студенти от различни области на висшето образование за постигнати от тях значими резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

За повече информация и формуляр закандидатстване моля погледнете приложените документи.

Кандидатурите следва да бъдат изпращани до 22 Ноември 2018 година с куриер или по Български пощи на адрес:

София 1000, пл. Народно събрание №10, ет. 4, стая 411, Национално представителство на студентските съвети.

Заключителният етап на конкурса ще се проведе в началото на месец Декември 2018 година в град София.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Мадлен Янкова – Национален координатор, тел. 0882 971 013, e-mail: student@npss.bg и http://www.studentnagodinata.eu  

Снимки