Академичното ръководство благодари на инж. Георги Гергов

  • image
  • image
  • image

На 17 юни 2020 г. в зала ”Тодор Каблешков”, на Академичен съвет на ВТУ, ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова връчи на инж. Георги Гергов почетна грамота и статуетка в знак на благодарност от страна на академичното ръководство за неговия всеотдаен труд като Ръководител “Стопанско направление и охрана” и за цялостния му принос в развитието на ВТУ „Тодор Каблешков“, за подобряване на материално-техническата база и дългогодишното му успешно ръководство на стопанската дейност на висшето училище.

Снимки