Председател на Контролния съвет

БИОГРАФИЯ

Участник и национален отговорник на 12 международни проекти в рамките на програмата за развитие на професионалното обучение "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Лектор на курс по компютърна регистрация на физикомеханични величини на група испански студенти. Конструиране и параметричен анализ чрез CAD.

  • преподавател във ВТУ "Т. Каблешков" - 1987г., доцент;
  • доктор "Безразрушителен контрол на пресови съединения в транспортното машиностроене", 1995-2000г.

Образование и академично израстване:

  • 20.11.2012

    Председател на Контролния съвет на ВТУ "Тодор Каблешков" - София

  • 2016

    Професор в професионално направление 5.1 "Машинно инженерство" /Машинознание и машинни елементи/

Quick Inquiry

Sidebar