Преподаватели и студенти от катедра “Технология, организация и управление на транспорта” на посещение в гр. Скопие, Северна Македония

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 19 април 2019 г., по повод кандидатстуденската кампания, представители от ВТУ „Т. Каблешков“ – доц. д-р инж. Мирена Тодорова и доц.д-р инж. Златин Трендафилов, преподаватели в катедра „Технология, организация и управление на транспорта“, заедно със студенти от специалностите „Технология и управление на транспорта“ и „Индустриален мениджмънт”, посетиха средно образователно училище „Боро Петрушевски“ – гр. Скопие, Република Северна Македония, специализирано за обучение в областта на транспорта.

Пред учениците от 12 клас бе изнесена презентация за възможностите за обучение, които дава ВТУ „Т. Каблешков“. Студентът Кирил Димитровски уточни необходимите стъпки, които трябва да се реализират в Македония, за да се кандидатства в нашето училище, както и изясни на какви изпити трябва да се явят кандидат-студентите. Презентацията предизвика голям интерес както в учениците, така и в преподавателите от гимназията, които се заинтересуваха от възможностите за следдипломни специализации. При посещението във Скопие нашата група разгледа забележителностите на града и посети някои от популярните туристически обекти.

Снимки