Работна среща с представители на Ташкентския държавен транспортен университет, Узбекистан

  • image

На 22 февруари2021 г. академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков“ проведе работна среща с гости от Международния колеж по индустриализация и защита на населението от бедствия и аварии, гр. Варна, които представляват в България Ташкентския държавен транспортен университет, Узбекистан.  Гости бяха д-р инж. Петр Соротин -председател на управителния съвет на колежа и д-р. инж. Станислав Сиротин. От страна на нашето училище присъстваха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова, зам. ректорите проф. д-р Красимир Кръстанов и проф. д-р инж. Николай Георгиев.

Гостите представиха дейността на Ташкентския транспортен университет и бе обсъдена възможността за подписване на меморандум за сътрудничество между двете образователни институции с цел разработване на съвместни програми по транспортните специалности, както и обмяна на образователен и научен опит, повишаване квалификацията на научно-преподавателския състав, съвместно участие в международни европейски проекти.