Съвместна научноизследователска дейност между ВТУ “Тодор Каблешков” и “Столичен електротранспорт” ЕАД

Научноизследователски екип от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ към Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София, съвместно със специалисти от фирма „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, проектираха, изработиха и внедриха в редовна експлоатация конкретни микропроцесорни устройства и системи. Направените модернизации оптимизират режима на работа, повишават надеждността и енергийната ефективност на електрическите транспортни средства и стационарни енергозахранващи обекти, експлоатирани в Столичния наземен електрически транспорт. Те са както следва:

 • Научноизследователски екип в състав:
  • проф. д-р инж. Георги Митков Павлов
  • ас. маг. инж. Любомир Симеонов Секулов
 • съгласно Договори №19/6.2015г и № 1/1.2016 г. проектираха, изработиха и внедриха в редовна експлоатация микропроцесорна спирачна система, управляваща хидравлични станции на ремарке В4Д-С, В4Д-М в аналогово и цифрово изпълнение. Разработената микропроцесорна спирачна система е въведена в експлоатация от 3 години на 14 трамвайни мотриси в трамвайни паркове „Красна поляна“ и „Искър“.
 • Съгласно Договор №1/1.2016 г. проектираха, изработиха и внедриха в експлоатация електронен модул за микропроцесорно управление на отоплителната система на трамвайни мотриси тип T4D-C/ B4D-C. Разработеният електронен модул е въведен в експлоатация от 2 години на 6 трамвайни мотриси в трамваен парк „Красна поляна“.
 • Съгласно Договор № 1/1.2016 г. проектираха, изработиха и внедриха в експлоатация микропроцесорна система за управление на вентилаторните уредби на климатичните инсталации на тролейбуси Skoda Solaris 26 и 27 Тr. Разработената микропроцесорна система е въведена в експлоатация от 2 години на Skoda Solaris 26 и 27 Тr.
 • Научноизследователски екип в състав:
  • проф. д-р инж. Георги Митков Павлов;
  • ас. инж. Любомир Симеонов Секулов;
  • д-р инж. Тодор Кънчев Лалев;
  • ас. инж. Явор Здравков Исаев.
 • Съгласно Договор № 52/05.2014 г. проектираха и внедриха в експлоатация компенсатор (транзисторен регулатор) за напрежение в тролейбусно депо „Искър”. DC/DC регулатора е реализиран с IGBT и микропроцесорно управление. Проектираното устройство представлява съвременно техническо решение за адаптиране режима на работа на зарядните станции, захранващи въведения в експлоатация през 2014 г. в град София автономен електробус със суперкондензатори. Стабилизаторът е въведен в експлоатация от 3 години.
 • Съгласно Договор № 145/2013г. проектираха, изработиха и внедриха в експлоатация микропроцесорна система за управление на статичен преобразувател (СП) за трамвайна мотриса Т4-DM. Разработената микропроцесорна система е въведена в експлоатация от 3 години на 20 трамвайни мотриси в трамваен парк „Искър“.

Положителният икономически ефект от направените научно-приложни разработки се изразява в повишаване на надеждността и сигурността при работа във всички работни режими на модернизираните системи. Силно намаляване на отказите и ремонтите, повишаване на енергийната ефективност на возилата. Качествата на внедрените изделия са подкрепени с конкретни референции от фирма „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Научноизследователският екип изразява огромна благодарност към ръководството на Столичен електротранспорт ЕАД, че създава условия за ползотворна  и ефективна научноизследователска дейност между ВТУ „Тодор Каблешков“ и транспортната фирма.

Виж : РЕФЕРЕНЦИЯ 1

Виж :РЕФЕРЕНЦИЯ 2

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки