Анкета за “Оказване на първа помощ при пътни инциденти”

  • image


Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” провежда проучване относно компетентностите на българските граждани за оказване на първа помощ при пътни инциденти.

.
Време за попълване – 7-8 мин. Моля натиснете следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe72atEJymrQ4Hi1-7dS5MCwi41IDBtEPpF-G9zSX44LyAwWA/viewform?usp=sf_link

.

Безопасността на пътя включва наред с всичко и ефективни стратегии, целящи ограничаване на жертвите и тежките наранявания при инциденти. Използването на процедури и техники за първа медицинска помощ при пътни инциденти, придобити от участниците в движението на пътя в обучителни курсове, може в голяма степен да помогне на пострадали до пристигането на спешна медицинска помощ.
Сред факторите, които водят след себе си тежки наранявания и жертви вследствие на пътни инциденти са такива елементарни за реагиране проблеми като възпрепятстване на дишането и обилното кръвотечение. Прилагане на техники за първа помощ от страна на свидетел на пътно-транспортно произшествие (ПТП) към пострадали е от изключителна важност поради факта, че такава намеса във времето до пристигане на екипите на спешна медицинска помощ в много от случаите може да спаси човешки живот. По тази причина разпространението на знания, умения и компетентности по прилагане на процедури и техники за първа помощ при пътни инциденти следва да се постави с приоритет при обучението за управление на МПС.


ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС МОЖЕ ДА СПАСИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

Снимки