Студенти от специалност “Автомобилна техника” на посещение в Евромаркет

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 08. 11. 2018 г. доц. д-р инж. Веселин Стоянов, ръководител катедра „Транспортна техника” и доц. д-р инж. Миряна Евтимова, заместник-ръководител на катедрата, заедно със студенти от трети и четвърти курс от специалност „Автомобилна техника” посетиха Корпоративно-сервизен център ЕВРОМАРКЕТ. Компанията е лидер в бизнеса с индустриално оборудване и строителна техника в България. Г-жа Елена Пенчева, специалист Човешки ресурси, представи на студентите възможностите за работа в компанията. Г-н Владимир Симеонов, Изпълнителен директор на сервиза към компанията запозна студентите с широката гама от продукти. Особен интерес предизвика хибриден багер Komatsu с електрически двигател за цикъла на въртене с генератор за конвертиране на освободената енергия, с което се постига по-висока мощност и икономия на гориво. Студентите получиха редица информационни материали, представящи широката гама от техника и услуги на компанията.

Снимки