Студентски научен семинар “Транспорт и логистика 2019”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 02.12.2019 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе шестият студентски научен семинар „Транспортни технологии и мениджмънт в логистиката‘2019“ към катедра „ТОУТ“.

Събитието беше открито от  председателя на организационния комитет доц. д-р инж.  Мирена Тодорова. Ръководителят на катедра „ТОУТ“ проф. д-р инж. Кирил Карагьозов поздрави участниците в студентския семинар за проявената инициатива, а деканът на факултет „Транспортен мениджмънт“ проф. д-р инж. Тодор Размов изказа задоволството си, че семинарът се е превърнал в традиция. Участваха студенти от специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Технология и управление на транспорта“ и „Икономика на транспорта“ от ОКС“Бакалавър“ и от „Технология и управление на транспорта“, „Транспортен мениджмънт и логистика” и „Управление на проекти” от  ОКС“Магистър“, както и „Еразъм+“ студенти.

Представените презентации на научни разработки бяха на тематики, свързани с различни области на транспорта като въздушен транспорт, пътните инциденти, пътната инфраструктура и пътните такси, трудовия пазар, интелигентни системи, метро системи, електрически скутери и изграждане на достъпна среда в транспорта. Всеки от студентите, насочван от своя ментор, направи представяне на разработката си, като след това отговори на въпросите на публиката и преподавателите в катедрата.

На студентския семинар присъстваха студенти от факултет “Транспортен мениджмънт”, председателят на Студентски съвет на ВТУ „Т. Каблешков”- Владо  Владов, членовете на научния и организационен комитет, деканът на факултет „ТСТТ“ проф. д-р К. Кръстанов, преподаватели и др.  Организатори на форума бяха преподавателите от катедра „ТОУТ“, като председател на организационния комитет и модератор беше доц. д-р инж. Мирена  Тодорова, която  отговаряше  за цялостната програма на семинара. Проф. д-р инж. Николай Георгиев, зам.ректор по учебната дейност, връчи сертификатите на участниците.

Снимки