Ден на студентско управление

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Първите пролетни дни създадоха прекрасна атмосфера за провеждането на традиционния за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Ден на студентско управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета.

Титулярите на възлови структурни длъжности и техните дубльори – студентите, създадоха делова и изпълнена с емоции обстановка в работните кабинети. Настроението на всички участници в събитието беше в пълен унисон със слънчевото мартенско време. Позициите бяха разпределени по следния начин:

Ректор – проф. д-р инж.-икон. Д. Тодорова –   Благовест Николов

Зам.-ректор УД – проф. д-р инж. Н. Георгиев –    Петя Петрова          

Зам.-ректор НИМД – проф. дтн инж.-мат. П. Колев –   Максим Ротаев

Декан на ТМ – проф. д-р инж. Т. Качаунов –            Делфина Гоцевска

Декан на КЕТ – проф. д-р инж. И. Миленов –           Кирил Папазов

Декан на ТСТТ – проф. д-р инж. В. Николов  –         Христо Трифонов

Председател на Общото събрание –  проф. д-р инж. Р. Вълков   -Никол Никифорова

Гл. счетоводител – Р. Йорданова    –   Адриана Дуцова

Ръководител Стопанска дейност и охрана – инж. Г. Гергов –Петър Михалев

Ръководител на Единен център за информационно и телекомуникационно обслужване – доц. д-р Д. Димитров –Гюлек Неджиб

Координатор по програма „Еразъм” – проф. д-р инж. Н. Георгиев –Петя Петрова

Инспектор/отговорник/ – Г. Терзиева   – Наталия Недкова

Ръководител на Кариерен център – ст.пр. Н. Димитрова  –  Симеон Найденов

Функционален декан – проф. д-р А. Кирова –Петя Стоянова

PR, протокол и реклама – Е. Златарева    – Емил Кънчев.

Денят на студентско управление започна тържествено в Конферентната зала, където се бяха събрали титуляри, дубльори и журналисти. Ректорите и деканите, облечени в тоги, приветстваха своите млади колеги. Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави участниците с чудесния ден, като изрази своето задоволство от провеждането на тази уникална инициатива. Тя пожела на всички успешен и ползотворен ден, зареден с младежка енергия и ентусиазъм. В духа на традицията, тя предаде на младия ректор Благовест Николов символичния ключ на университета. Също така студентите дубльори облякоха ритуалните тоги и всички застанаха пред обективите на камерите и фотоапаратите.

Откриването даде ход на деловите действия. Титуляри и дубльори се запътиха към работните кабинети, за да се запознаят с особеностите на всяка длъжност, както и да решават текущи задачи и проблеми.

След ползотворно прекараното време заедно, всички отново се събраха в залата, за да обсъдят своите преживявания и да направят отчет на свършеното. Титуляри и дубльори споделиха вълнуващите си впечатления от работния ден и изразиха пожелание за продължаване на традицията. Двамата ректори – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и Благовест Николов отправиха своите заключителни слова. От думите на всеки един от тях стана ясно, че взаимното удовлетворение от общата дейност е оставило дълбоки впечатления в паметта им.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки