ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ВТУ “Т. КАБЛЕШКОВ”

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ.

Във връзка с организирането на нашата работа по дистанционен способ, както и провеждане на семестриалните изпити предлагаме:

1. Да използваме средствата на Microsoft Windows и Office 365.

2. Във връзка с горното да използваме Microsoft Teams за осъществяване на конферентни връзки, срещи, дистанционно обучение, оформяне на текущи оценки и провеждане на изпити.

3. За всички студенти с редовен статус имат разкрити мейли в домейна edu.vtu.bg .

ВСЕКИ СТУДЕНТ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВА АКАУНТА СИ В ОБЛАСТТА EDU.VTU.BG

ТОВА ЩЕ БЪДЕ ЗА ВАС ОФИЦИАЛНОТО ВИ СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ВАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, КАКТО И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ПРЕБИВАВАНЕ ВЪВ ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“.

Нужна е първоначална регистрация от ваша страна на адрес

https://outlook.office.com/

Влизате с акаунт: s+фак.№@edu.vtu.bg     Пример: s123456@edu.vtu.bg

Първоначална парола: vtuTK+ЕГН             Пример: vtuTK1234567890

Внимание: системата ще ви подкани да смените първоначалната парола. Не забравяйте новата си паролата!

Нужно е още да си настроите езика и времевата зона.

Изберете: Time zone
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Ползване на Microsoft Teams

Достъп до Microsoft Teams може да направите през уеб браузер на адрес:

https://teams.microsoft.com/

или през десктоп приложението (инсталиране на настолната програма на вашия компютър – препоръчва се) от адрес:

https://products.office.com/bg-bg/microsoft-teams/download-app

или на телефона, например за Android чрез Google Play Магазин

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=bg

В Microsoft Teams се влиза със същия потребител и парола с които ползвате електронната поща в edu.vtu.bg .

След като влезете в Microsoft Teams може да видите тимовете към които принадлежите и да се свържете с вашите преподаватели и колеги.

 4. Другата официална платформа, която може да ползвате за вашето обучение е МУДЪЛ.

Адресът е:

https://moodle.vtu.bg/

Там влизате с USER: Фак.№     и PASS: ЕГН

 

Ако имате проблеми с влизането в системите и които проблеми вашите преподаватели не могат да решат, първо дайте подробна информация за вас (ИМЕНА, ФАК. №, ГРУПА) и опишете проблема си на email: moodle@vtu.bg

————————————-————————————-————————————-

Университетски център за информационно и телекомуникационно обслужване.

————————————-————————————-————————————-