Структура на ВТУ “Тодор Каблешков”

Кабинет на ректора

Главен юрисконсулт: Жана Иванова
Тел. (+359 2) 9709-467, ректорат ет. 3
Експерт, връзки с обществеността, протокол и реклама: Калина Семова, тел. (+359 2)9709-344, e-mail:pr@vtu.bg, ректорат ет.2
Експерт:Димитринка Кирова
Тел. (+359 2) 9709-240;
e-mail: office@vtu.bg,
ректорат ет. 2, стая 27

Отдел Стопанско направление и охрана

инж. Владимир Гергов
Тел. 0889 539 538, e-mail: vgergov@vtu.bg
Ректорат ет. 2

Съвет на настоятелите

Председател:
Проф.дтн.инж. Хр.Христов
Членове:
Инж. Кирил Ерменков– Председател на НТС по транспорт
Проф. д-р Мария Ночева – преподавател, ВТУ „Тодор Каблешков“
Георги Минчев – Управител на “TRANS BALKANI”, international forwarding
Георги Минчев - пенсионер
Иван Иванов –Управител на фирма “Active Building”

Учебен отдел

Началник Учебен отдел
инж. Маргарита Аронова
Тел. 02/9709-286
e-mail: maronova@vtu.bg
Ректорат, ет.3, стая 38

Център за дистанционно обучение

Ръководител: доц. д-р Емилия Вайсилова:
тел.: 029709-472;
e-mail: emvas@abv.bg

Отдел Научна и международна дейност

Експерт, международно сътрудничество и конкурси:
гл.ас.д-р Виолина Вельова,
тел.: (+359 2) 02/9709-384,
e-mail: science@vtu.bg
Техн. сътрудник: Ф.Ананиева - тел.: (+359 2) 02/9709-209

Сектор Човешки ресурси, деловодство и архив

Експерт: Цветана Димитрова
Тел.: (+359 2) 02/9709-239
e-mail: hr@vtu.bg
Ректорат, ет. 1, стая 1
Експерт: Нели Константинова
Тел.: (+359 2) 02/9709-425
e-mail: hr@vtu.bg
Ректорат, ет. 1, стая 6

Отдел ЕЦИТО

IT Мениджър: проф. д-р инж. Димитър Димитров,
Тел.: +359 2 9709-444
Факс: +359 2 9709-449
Е-mail: ddimitrov@vtu.bg
Ректорат, ет. 2, стая 22

Център за следдипломна квалификация и продължаващо обучение

Експерт: Цветанка Цупарска
Тел.: (+359 2) 9709-209
Ректорат, ет.3, ст. 31

Финансов отдел

Ръководител/ главен счетоводител/: Росица Йорданова
Тел. 02/9709-305,
e-mail: ryordanova@vtu.bg
Ректорат ет.3, стая 39
Справки: 02/9709-370

Сектор Студентски общежития

Домакин общежитие 1:
Нина Савова
Тел.: (+359 2) 9709-206
ПОРТИЕР: (+359 2) 9709-315
Домакин общежитие 2:
Зоя Тодорова
Тел.: (+359 2) 9709-423
ПОРТИЕР: (+359 2) 9709-339

Охрана

Организатор, охрана: Ивайло Йотов
Тел.: (+359 2) 9709-322

Безопасност на труда

Инспектор : инж. Росица Алексиева
Тел.: (+359 2) 9709-279
Ректорат ст. 16, ет.2

Автомобилен парк

Началник, парк автомобили: Ангел Георгиев
Тел.: (+359 2) 9709-260