Преустановяване на присъствените учебни занятия във ВТУ “Тодор Каблешков”

На основание заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), както и във връзка с решение на Ректорски съвет от 11.03.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се преустановят присъствените учебни занятия, считано от 11.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.
  2. Пропуснатите занятия да бъдат проведени, след  възобновяването на учебния процес и препланиране на учебното разписание от катедрите.
Снимки