Стипендии на НК Железопътна инфраструктура

Национална компания Железопътна инфраструктура обявява стипендиантска програма за студенти в редовна и задочна форма на обучение от 3ти и 4ти курс, с успех не по-малко от „добър“ 4.

Специалности:

  • Технологии и управление на транспорта;
  • Транспортно строителство;
  • Електротехника и електрообзавеждане;
  • Комуникационна и осигурителна техника;
  • Транспортна техника и технологии;
  • Икономика на транспорта.

Размер на стипендията: 50% от минималната работна заплата (за редовни студенти), или поемане на семестриалната такса, но не повече от 500 лв. (за задочно учащите).

Стипендията се изплаща за срок до 4 семестъра.

Изисква се провеждане на платен стаж в поделение „Сигнализация и телекомуникации“ или в други поделения на предприятието, според специалността на стипендианта.

Целта на програмата е след успешното приключване на стажа, стипендиантите да постъпят на работа в ДП НКЖИ на трудов договор.

За повече информация, условия и документи за кандидатстване, можете да се обърнете към Центъра за кариерно развитие на ВТУ „Т. Каблешков“.