Стипендии и награди

Стипендии за зимен семестър на учебната 2017/ 2018 г. , съгласно Постановление на МС №90/ 26.05.2000 г.

Срок и място на подаване: от 06.11.2017 г. до 20.11.2017 г.
Ректорат ет.3, стая 43 и 46

Стипендии за висше образование, които Фондация Подкрепа за образование предоставя на младежи в неравностойно положение.

  Стипендиите се предоставят в следните образователни направления: "Право", "Икономика" или "Финанси", "Топлотехника" и "Строителство на сгради и съоръжения". Срокът за подаване на документи е до 6.11.2017 г. включително. Стипендиантите ще бъдат обявени до 15.11.2017 г.
  Стипендии на фондация "Подкрепа за образование"

  Студентски стипендии

  • Започна приемането на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 г., съгласно Постановление на Министерски съвет
   От днес, 20.02.2017 г., и ще продължи до 10.03.2017 г. ( стая № 43 или № 46 в Ректората)

  Студентски стипендии- Фаза 1, учебна 2016/2017 год.