Стипендии и награди

Стипендии на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година За повече информация относно: срок на обучение; изисквания към кандидатите и документи за кандидатстване, моля вижте на адрес: http://mon.bg/bg/100128

Стипендии на DAAD

DAAD, съвместно с Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени за академичната 2019-2020 година.
Предоставят се следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:
- летни курсове за студенти:
- магистърски стипендии - за продължаване на обучението след завършена бакалавърска степен;
- изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
- стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
- повторна покана за бивши стипендианти.
Пълна информация за стипендиите, необходими документи и срокове за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на DAAD: http:/www.daad.de
и на Фондация "Св. Св. Кирил и Методий": www.cmfnd.org.
Повече информация вижте ТУК>>:

Стипендии за зимен семестър на учебната 2018/ 2019 г.

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г. Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 25.09.2018 г. до 05.10.2018 г. Ректорат ет. 3 стая 36 и стая 46

Стипендии на НК Железопътна инфраструктура

Национална компания Железопътна инфраструктура обявява стипендиантска програма за студенти в редовна и задочна форма на обучение от 3ти и 4ти курс, с успех не по-малко от „добър“ 4.
Специалности:
- Технологии и управление на транспорта;
- Транспортно строителство;
- Електротехника и електрообзавеждане;
- Комуникационна и осигурителна техника;
- Транспортна техника и технологии;
- Икономика на транспорта.
Размер на стипендията: 50% от минималната работна заплата (за редовни студенти), или поемане на семестриалната такса, но не повече от 500 лв. (за задочно учащите).
Стипендията се изплаща за срок до 4 семестъра.
Изисква се провеждане на платен стаж в поделение „Сигнализация и телекомуникации“ или в други поделения на предприятието, според специалността на стипендианта.
Целта на програмата е след успешното приключване на стажа, стипендиантите да постъпят на работа в ДП НКЖИ на трудов договор.
За повече информация, условия и документи за кандидатстване, можете да се обърнете към Центъра за кариерно развитие на ВТУ „Т. Каблешков“.