Стипендии и награди

Стипендии на НК Железопътна инфраструктура

Национална компания Железопътна инфраструктура обявява стипендиантска програма за студенти в редовна и задочна форма на обучение от 3ти и 4ти курс, с успех не по-малко от „добър“ 4.
Специалности:
- Технологии и управление на транспорта;
- Транспортно строителство;
- Електротехника и електрообзавеждане;
- Комуникационна и осигурителна техника;
- Транспортна техника и технологии;
- Икономика на транспорта.
Размер на стипендията: 50% от минималната работна заплата (за редовни студенти), или поемане на семестриалната такса, но не повече от 500 лв. (за задочно учащите).
Стипендията се изплаща за срок до 4 семестъра.
Изисква се провеждане на платен стаж в поделение „Сигнализация и телекомуникации“ или в други поделения на предприятието, според специалността на стипендианта.
Целта на програмата е след успешното приключване на стажа, стипендиантите да постъпят на работа в ДП НКЖИ на трудов договор.
За повече информация, условия и документи за кандидатстване, можете да се обърнете към Центъра за кариерно развитие на ВТУ „Т. Каблешков“.