Стипендии и награди

Стипендии за летен семестър на учебната 2019/ 2020 г.

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г. Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 10.02.2020 г. до 28.02.2020 г. Ректорат ет. 3 стая 36 и стая 46
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО (pdf)

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДП НКЖИ обявява стипендианска програма:
І. За редовни и задочни студенти от ІІ, ІІІ и ІV курс на ОКС „бакалавър“ и за ОКС „магистър“ от следните специалности:
- „Технология и управление на транспорта“ с правоспособност „Ръководител движение“;
- „Транспортно строителство“ с правоспособност „Ръководител на производствена група по поддържане и ремонт на жп линии“;
- „Електроенергетика и електрообзавеждане“ с правоспособност „Механик по контактната мрежа“;
- „Комуникационна и осигурителна техника“ с правоспособност „Механик по осигурителна техника“;
- „Транспортна техника и технологии“;
- „Икономика на транспорта“
ІІ. За студенти от ОНС „доктор“ – служители на компанията.
Условията за участие в програмата можете да намерите в приложения файл.( .pdf)
Срок за подаване на документи - 27.03.2019 г.
За контакти:
ДП НКЖИ – Централно управление
отдел „Управление на човешките ресурси“
г-жа Милена Илкова, ръководител сектор
тел. 02/932 35 56,
e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА „БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

Стипендиантската програма на „БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД е насочена към редовни и задочни студенти със среден успех не по-малко от „добър“ 4, които се обучават в ІІІ и ІV курс на ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ на следните специалности:
1. „Технология и управление на транспорта“;
2. „Железопътна техника“;
3. „Електроенергетика и електрообзавеждане“;
4. „Икономика на транспорта“;
5. „Транспортна техника“;
6. „Икономика на транспортната фирма“
Размерът на стипендията е, както следва:
- За редовна форма на обучение – 75% от минималната работна заплата за страната месечно, в рамките на учебната година;
- За задочна форма на обучение – заплащане на семестриалните такси, но не повече от размера на една минимална работна заплата за страната.
- Стипендията се изплаща за срок до 4 семестъра и е обвързана с участие в лятна стажантска програма от юли до септември, но не по-малко от 2 (два) месеца в поделенията на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Условията за участие в програмата можете да намерите в приложения файл.
За контакти:
г-н Георги Георгиев
Ръководител отдел „Подбор“, дирекция „Човешките ресурси“
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
тел. 0884 366 244, e-mail: g.georgiev@bdz.bg

Стипендии на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година За повече информация относно: срок на обучение; изисквания към кандидатите и документи за кандидатстване, моля вижте на адрес: http://mon.bg/bg/100128

Стипендии на DAAD

DAAD, съвместно с Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени за академичната 2019-2020 година.
Предоставят се следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:
- летни курсове за студенти:
- магистърски стипендии - за продължаване на обучението след завършена бакалавърска степен;
- изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
- стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
- повторна покана за бивши стипендианти.
Пълна информация за стипендиите, необходими документи и срокове за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на DAAD: http:/www.daad.de
и на Фондация "Св. Св. Кирил и Методий": www.cmfnd.org.
Повече информация вижте ТУК>>: