Стипендии и награди

Стипендии за зимен семестър на учебната 2021-2022

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г. Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. Ректорат ет. 3 стая 43 и стая 36 >>Вижте пълния текст на съобщението....

Конкурс за стипендии за студенти 1 курс, лишени от родителски грижи

Фондация “Благотворител” обявява конкурс за стипендии за студенти 1 курс, лишени от родителски грижи. Размерът на стипендията е 900 лв. /по 100 лв. месечно/, които се изплащат на равни вноски за периода октомври 2020 – юни 2021 г.
I етап – от 01.10 до 14.10.2020 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ
За студентите са необходими:
Уверение за записан I семестър 2020/2021 г.,
Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование
Попълнен въпросник
Декларация за поверителност на личните данни
Лично написано есе по зададената по-долу тема.
Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/.
Есе на тема: “Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.” Джон Шед
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит.
Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038
Краен срок 14-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/.
Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 15-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.
II етап – на 16-ти октомври 2020 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ -СЪБЕСЕДВАНЕ
С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – на живо или по телефон.
Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 17-ти октомври 2020 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.

Стипендии за зимен семестър на учебната 2020/ 2021 г.

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г. Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 17.09.2020 г. до 02.10.2020 г. Ректорат ет. 3 стая 36 и стая 46
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО (pdf)

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДП НКЖИ обявява стипендианска програма:
І. За редовни и задочни студенти от ІІ, ІІІ и ІV курс на ОКС „бакалавър“ и за ОКС „магистър“ от следните специалности:
- „Технология и управление на транспорта“ с правоспособност „Ръководител движение“;
- „Транспортно строителство“ с правоспособност „Ръководител на производствена група по поддържане и ремонт на жп линии“;
- „Електроенергетика и електрообзавеждане“ с правоспособност „Механик по контактната мрежа“;
- „Комуникационна и осигурителна техника“ с правоспособност „Механик по осигурителна техника“;
- „Транспортна техника и технологии“;
- „Икономика на транспорта“
ІІ. За студенти от ОНС „доктор“ – служители на компанията.
Условията за участие в програмата можете да намерите в приложения файл.( .pdf)
Срок за подаване на документи - 27.03.2019 г.
За контакти:
ДП НКЖИ – Централно управление
отдел „Управление на човешките ресурси“
г-жа Милена Илкова, ръководител сектор
тел. 02/932 35 56,
e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА „БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

Стипендиантската програма на „БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД е насочена към редовни и задочни студенти със среден успех не по-малко от „добър“ 4, които се обучават в ІІІ и ІV курс на ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ на следните специалности:
1. „Технология и управление на транспорта“;
2. „Железопътна техника“;
3. „Електроенергетика и електрообзавеждане“;
4. „Икономика на транспорта“;
5. „Транспортна техника“;
6. „Икономика на транспортната фирма“
Размерът на стипендията е, както следва:
- За редовна форма на обучение – 75% от минималната работна заплата за страната месечно, в рамките на учебната година;
- За задочна форма на обучение – заплащане на семестриалните такси, но не повече от размера на една минимална работна заплата за страната.
- Стипендията се изплаща за срок до 4 семестъра и е обвързана с участие в лятна стажантска програма от юли до септември, но не по-малко от 2 (два) месеца в поделенията на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Условията за участие в програмата можете да намерите в приложения файл.
За контакти:
г-н Георги Георгиев
Ръководител отдел „Подбор“, дирекция „Човешките ресурси“
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
тел. 0884 366 244, e-mail: g.georgiev@bdz.bg

Стипендии на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година За повече информация относно: срок на обучение; изисквания към кандидатите и документи за кандидатстване, моля вижте на адрес: http://mon.bg/bg/100128