Публикация за ВТУ “Тодор Каблешков” във вестник “Железничар”, брой 30/2017г.

Снимки