Статия за Патронния празник на ВТУ във вестник “Строител”, брой 03/2018г.

Снимки