ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Провеждане на държавен изпит
в катедра ТСС

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Транспортно строителство 18.05.2020 г. 2202 08.00 часа