ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2020

Провеждане на държавни изпити
за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” за 2020 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Технология и управление на транспорта

Конспект за ДИ – ТУТ

29.07.2020 г. 3105 09.00 часа
Железопътна техника и Транспортна техника

Конспект за ДИ – ЖТ

28.07.2020 г. 3109 09.00 часа
Автомобилна техника

Конспект за ДИ – AT

28.07.2020 г. 3109 09.00 часа
Инженерна логистика и строителна техника 29.07.2020 г. 3201 10.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 02.09.2020 г. 1407 10.00 часа
Транспортно строителство 02.09.2020 г. 2202 09.00 часа
Индустриален мениджмънт

Конспект за ДИ – ИМ

29.07.2020 г. 3111 09.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 27.07.2020 г. 1112 09.00 часа
Икономика на транспорта и Счетоводство и анализ в транспорта

Конспект за ДИ – ИТ

Конспект за ДИ – САТ

27.07.2020г.  АУЛА -УК 5 09.00 часа    

Забележка: Желателно е студентите, които ще се явят на обявените дати за държавен изпит да проверят оценките си във факултетните канцеларии в срок до 24.07.2020 г.

Снимки