ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2020

Провеждане на държавни изпити
за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” за 2020 г.

[cs_table column_size=”1/1″ table_style=”modern”] [table] [thead] [tr] [th]СПЕЦИАЛНОСТ [/th] [th]ДАТА НА ИЗПИТА[/th] [th]ЗАЛА[/th] [th]ЧАС[/th] [/tr] [/thead] [tbody]

[tr] [td]Технология и управление на транспорта

Конспект за ДИ – ТУТ [/td] [td]23.09.2020 г.[/td] [td]3310[/td] [td] 09.00 часа[/td] [/tr]

[tr] [td]Транспортно строителство [/td] [td]05.10.2020 г.[/td] [td]2200[/td] [td] 09.00 часа[/td] [/tr]

[tr] [td]Индустриален мениджмънт

Конспект за ДИ – ИМ [/td] [td]23.09.2020 г.[/td] [td]3310[/td] [td] 09.00 часа[/td] [/tr]

[tr] [td] “Икономика на транспорта” ОКС Бакалавър и “Счетоводство и анализ в транспорта” ОКС Бакалавър

Конспект за ДИ – ИТ

Конспект за ДИ – САТ [/td] [td]01.10.2020 г.[/td] [td]1206[/td] [td] 09.00 часа[/td] [/tr]

[tr] [td] Инженерна логистика и строителна техника

Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност

Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения [/td] [td] 05.10.2020 г.[/td] [td]3302 [/td] [td] 09.00 часа [/td] [/tr]

[/tbody] [/table] [/cs_table]

Blog Attachment