ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Провеждане на държавни изпити
за придобиване на ОКС „Бакалавър“

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Транспортно строителство 02.10.2019 г. 2202 09.00 часа
Икономика на транспорта, Счетоводство и анализ в транспорта 01.10.2019 г.  1204 09.00 часа