ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 2018 г.

Провеждане на държавни изпити
за придобиване на ОКС „Бакалавър“

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Технология и управление на транспорта 31.07.2018 г. 3105, 3111 09.00 часа
Железопътна техника и Транспортна техника 31.07.2018 г. 3109 08.30 часа
Автомобилна техника 31.07.2018 г.  3109 08.30 часа
Инженерна логистика и строителна техника 19.07.2018 г. 3302 09.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 04.09.2018 г. 1406 09.30 часа
Транспортно строителство 04.09.2018 г. 2202 09.00 часа
Индустриален мениджмънт 31.07.2018 г. 3105, 3111 09.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 01.08.2018 г. 1112 09.00 часа
Икономика на транспорта 30.07.2018 г. 1206, 1208 09.00 часа
Счетоводство и анализ в транспорта 30.07.2018 г. 1206, 1208 09.00 часа