ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 2019 г.

Провеждане на държавни изпити
за придобиване на ОКС „Бакалавър“

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Технология и управление на транспорта 31.07.2019 г.  3105 9.00 часа
Железопътна техника и Транспортна техника 30.07.2019 г.  3111 9.00 часа
Автомобилна техника 30.07.2019 г.  3109 9.00 часа
Инженерна логистика и стротелна техника 29.07.2019 г.  3201 10.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 03.09.2019 г.  1406 10.00 часа
Транспортно строителство 03.09.2019 г. 2202 09.00 часа
Индустриален мениджмънт 31.07.2019 г.  3111 09.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 29.07.2019 г.  1112 09.00 часа
Икономика на транспорта и Счетоводство и анализ в транспорта 30.07.2019 г.  6201 09.00 часа