Среща на ръководството на ВТУ „Тодор Каблешков” с представители на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” в лицето на ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев и зам.-ректора по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, се срещнаха и разговаряха с г-н Ангел Стоянов – директор „Експлоатация” и г-н Венелин Найденов – директор „Човешки ресурси” към „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

В делови тон бяха обсъдени редица възможности за по-нататъшно успешно сътрудничество между двете институции в областта на подготовката и обучението на машинисти и ревизор-вагони чрез организирането на курсове за специализация. Засегната беше и темата за осигуряването на стипендии за наши студенти, които желаят да се развиват професионално в рамките на  „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки