Среща на първокурсниците-задочно обучение с факултетните ръководства

На 25.09.2017 г. от 14:00 часа ще се проведат срещи на първокурсниците задочно обучение с факултетните ръководства както следва:

  • Факултет “Транспортен мениджмънт”- в зала 5101;
  • Факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” – в зала 140;
  • Факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”- в зала 1311.

Новоприетите студенти ще имат възможност да се запознаят с ръководствата на факултетите, с правилата университета, с възможностите за административно обслужване и др.