Среща с ръководството на Холдинг БДЖ и публична лекция на Изпълнителния директор инж. Никола Василев

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 12 март 2019 г.  в зала „Тодор Каблешков“ на ВТУ се проведе среща на академичната общност на нашето училище – препoдаватели, студенти и докторанти, с представители на ръководството на Холдинг БДЖ ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози“ и БДЖ – Товарни превози“.  Железопътната компания бе представлявана от изпълнителния директор на холдинга инж. Никола Василев, г-н Светломир Николов – заместник председател на Съвета на директорите, инж. Любомир Илиев – управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, инж. Христо Иванов управител на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и г-жа Десислава Стоянова – директор Човешки ресурси на “БДЖ – Пътнически превози”.

Срещата започна с публична лекция на инж. Никола Василев, в която той представи състоянието и перспективите за развитие на компанията. Той описа както безспорните предимства и успехи на БДЖ, така и предизвикателствата, с които екипът тепърва предстои да се справя в следващите години. След него думата взеха инж. Любомир Илиев и  инж. Христо Иванов, които от своя страна представиха възможностите за професионална реализация в структурата на управляваните от тях дружества. Г-жа Десислава Стоянова описа разработените от компанията стипендиантки и стажантски програми и покани випускниците да се възползват от шанса да станат част от екипа на една стабилна и доказала се в годините национална компания с повече от 8000 служители.

След изказванията на гостите се състоя оживена дискусия с присъстващите преподаватели и студенти по редица актуални теми, като от аудиторията бяха зададени множество въпроси, касаещи реализацията на младите хора в компанията, поддръжката на подвижния състав, идеите за модернизация на БДЖ и др.

Посещението в нашето училище на толкова голяма част от
ръководния екип на националния железопътен превозвач е безспорно доказателство за водещото място, което Висшето транспортно училище заема в обучението на висококвалифицирани транспортни кадри и за пореден път показва, че випускниците ни са търсени специалисти с отлична професионална подготовка.

Снимки