Специалност „ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ, ПЪТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“