Специалност “Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт”