Работна среща с фирма Softline, партньор на Microsoft

  • image

На 06. 10. 2020 г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с г-н Димитър Василев, мениджър IT решения във Softline. Kомпанията е официален партньор на Майкрософт, която поддържа функционирането и употребата на Microsoft Office в българските учебни заведения. На събитието присъства и проф. д-р инж. Димитър Димитров, ръководител на центъра за Информационно и телекомуникационно обслужване.

На срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо внедряване в учебния процес на студентите от ВТУ на услугите, предлагани от продуктите на Microsoft Office в областта на електронното обучение.

Във връзка с осигуряване на нови по-гъвкави форми на обучение и комуникация между студентите и преподавателите, на 10.10.2020г. ще бъде проведено обучение за работа с платформата за дистанционно обучение Microsoft Teams, която позволява осъществяването на конферентни връзки и срещи.