Подписване на меморандум между ВТУ “Тодор Каблешков” и НСБС – Национално Сдружение на Българските Спедитори

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 31.05.2018 година ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписа меморандум с НСБС – Национално Сдружение на Българските Спедитори, представлявано от директора Поликсена Кръстанова и д-р Иван Петров – зам.председател на УС, за сътрудничество при подготовката на кадри, повишаване квалификацията, осъществяването на научни и приложни изследвания в областта на транспорта, спедицията и логистиката и при осъществяване на взаимноизгодни проекти.
В срещата взеха участие зам.-ректорът по НИМД проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и доц. д-р Симеон Ананиев.

Снимки