Семинар в Русенския университет по проект BGTITHE на МОН

На 2 и 3 ноември 2017 г. в Русенския университет беше проведен семинар на тема „Модернизация на учебните програми и учебното съдържание и използване на HEinnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища” по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България”. Проектът е финансиран от Агенцията по образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия и се изпълнява от Министерството на образованието и науката на Република България в сътрудничество с Центъра за развитие на човешките ресурси (Националната Агенция Еразъм +) и екип от 5-има национални болонски експерти. В семинара взеха участие и представители на ВТУ „Т. Каблешков“ в лицето на проф. д-р инж. Николай Георгиев – Зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Емилия Вайсилова – ръководител на Център за дистанционно обучение, които се включиха активно в организираните дискусии и работни групи.