Селекция за студенти по програма Еразъм+ – срок до 23.10.2020 г.

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ

на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

обявява

 ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

НА СТУДЕНТИ

от ВТУ „Т. Каблешков”

кандидати за реализиране на мобилност по програма „Еразъм+“

за академичната 2020-2021 година

.

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 23.10.2020 г. в „Деловодство”.

.

Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”.

Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена от Факултетните или Институционален координатори на програма Еразъм+.