Селекция на студенти за участие в проект по програма Еразъм

  • image

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“ обявява

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕЛЕКЦИЯ

на СТУДЕНТИ от ВТУ „Т. Каблешков”

.

кандидати за участие в проект: по програма „Еразъм +: Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning

.

Срок за подаване на заявленията (свободен текст) за участие в процедурата – 09.10.2019 г. в „Деловодство”.

Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие в проекта може да бъде получена от Институционалния координатор на програма Еразъм+.

Снимки