Избор на органи за управление на ВТУ “Тодор Каблешков”.

Обява за свикване на Общо събрание на ВТУ “Тодор Каблешков” на 18.01.2021 г. от 10.00 ч. в зала “Юбилейна”


Обява за свикване на Общото събрание на ВТУ “Тодор Каблешков” на 12.01.2021 г. от 14.30 ч. в Зала “Юбилейна”


Снимки