НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

В периода 18-20 юни 2018 г. в к.к. „Боровец“ се проведе научна конференция с международно участие „ Устойчиво развитие на транспортните системи“, организирана от факултет „Транспортен мениджмънт“ при ВТУ „Тодор Каблешков“, в която тази година се включиха повече от 80 участника.
.
На официалното откриване присъстваха гости от партньорски университети и организации в страната и чужбина, както и представители на бизнеса, НТС по транспорта и колеги от всички факултети на нашето училище. Спонсори на проявата бяха PortRail, Ciela, Domaine Boyar и Active Building.
.
Конференцията бе открита от декана на факултет „Транспортен мениджмънт“ проф. д-р инж. Тодор Размов, след което приветствия към участниците поднесоха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна флотилен адмирал проф. Боян Медникаров, проф. Корженовски – председател на Европейската асоциация по сигурност, Миланка Богавац – директор на факултет “Право и Бизнес” към Университет „Никола Тесла“, Белград, Сърбия. Бяха прочетени поздравителни адреси от проф. Николай Громов – президент на Академията по сигурност и безопасност, Киев, Украйна и от проф. Вера Цибакова – ректор на Висше училище по Икономика, мениджмънт и публична администрация в Братислава, Словакия. Гостите бяха поздравени и чрез видео приветствие от проф. Зденек Дворак, декан на факултет “Специално инженерство” в Жилинския университет, Словакия.
.
След официалното откриване пленарни доклади изнесоха ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. Корженовски и проф. Зоран Чекеревец. В рамките на конференцията бяха представени 60 доклада от четири научни направления, разделени в три пленарни секции. След приключване на работната част на мероприятието всички автори получиха сертификати, удостоверяващи участието им в международната конференция. Всички доклади са публикувани в научното списание „Механика Транспорт Комуникации”, индексирано в шест световни бази данни с научна информация.

Снимки