Конкурс за стипендии за студенти 1 курс, лишени от родителски грижи

Фондация “Благотворител” обявява конкурс за стипендии за студенти 1 курс, лишени от родителски грижи. Размерът на стипендията е 900 лв. /по 100 лв. месечно/, които се изплащат на равни вноски за периода октомври 2020 – юни 2021 г.

I етап – от 01.10 до 14.10.2020 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

За студентите са необходими:

  • Уверение за записан I семестър 2020/2021 г.,
  • Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование 
  • Попълнен въпросник
  • Декларация за поверителност на личните данни 
  • Лично написано есе по зададената по-долу тема.
  • Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/.

Есе на тема: “Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.” Джон Шед
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит.

Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038

Краен срок 14-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/.

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 15-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – на 16-ти октомври 2020 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ -СЪБЕСЕДВАНЕ

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – на живо или по телефон.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 17-ти октомври 2020 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.