Годишни награди за „Принос в пътната безопасност“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 11 март 2021г. се проведоха Годишни награди за „Принос в пътната безопасност“. Събитието се организира от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ за единадесета поредна година. Висшето транспортно училище бе официално поканено на церемонията в качеството му на университетски център с висока социална отговорност и с доказана в годините ангажираност към актуалните обществени каузи с особен акцент към безопасността по пътищата, отговорното шофиране, опазването на околната среда и пр.  Наш представител бе деканът на факултет „Техника и строително технологии в транспорта“ доц. д-р Миряна Евтимова.

Раздадени бяха награди в 9 различни категории, свързани с пътната безопасност, като сред отличените бяха представители на държавната и общинска администрация, държавни агенции, учебни заведения, изявени специалисти в областта на пътната безопасност и др.

Снимки