Награждаване на пенсионирани преподаватели

  • image
  • image
  • image
  • image

На 12 януари 2021г., на заседание на Общото събрание на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”, бяха връчени почетни грамоти и статуетки за заслуги на преподаватели на училището, които се пенсионираха в края на 2020г.

Проф. д-р инж. Руско Вълков, проф. д-р инж. Иван Миленов и проф. д.н. Антоанета Кирова бяха почетени от академичното ръководство за техния дългогодишен всеотдаен труд, значимия им принос за развитие и утвърждаване на транспортното образование във ВТУ и за цялостната им преподавателска и ръководна дейност.