Заслужена благодарност за дългогодишни преподаватели на ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 26 февруари 2021г., на заседание на Общото събрание на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“, бяха връчени почетни грамоти и статуетки за заслуги на преподаватели на училището, които се пенсионираха наскоро.

Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и проф. д-р инж.-мат. Детелин Василев бяха почетени от академичното ръководство за техния дългогодишен всеотдаен труд, значимия им принос за развитие и утвърждаване на транспортното образование във ВТУ и за цялостната им преподавателска и ръководна дейност.

.

Проф. дтн. Петър Колев е преподавател в катедра „Механика“ от 1991г. За 30 години работа във ВТУ е заемал множество ръководни длъжности, между които Ректор, заместник-ректор, ръководител на катедра „Механика“, председател на Общото събрание и др. Бил е председател на десетки програмни и организационни комитети на международни конференции и научни форуми.

.

Проф. д-р Детелин Василев е преподавател в катедра „Механика“ от 1990г. Работи във ВТУ повече от 30 години, през които е бил заместник-ректор, декан, зам.-ръководител катедра, началник на Учебен отдел, председател на Общото събрание, председател на Контролния съвет, завежда СОПКО и отговаря за акредитационните процедури на училището. Член на редица програмни и организационни комитети на научни форуми, на редколегии на научни списания, на международни научни организации.

.

Забележителният преподавателски и управленски опит на проф. Петър Колев и проф. Детелин Василев имат безспорен принос за развитието на ВТУ „Тодор Каблешков“ и за разширяване на авторитета и лобито на нашето училище в националното и международно обществено пространство.

Снимки