Репортаж за Патронния празник на ВТУ по ТВ Европа-20-21.01.2018