Репортаж на телевизия Европа за Патронния празник на ВТУ – 13.01.2021г.