ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image
  • image

На 27 юни 2019 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Транспортен мениджмънт”, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на д-р Дияна Маринова от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”. Тя получи дипломата си лично от заместник ректора по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а гл. ас. д-р инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки