ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 25 юни 2019 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, се състоя официалното връчване на дипломи за образователна и научна степен „доктор“ на ас. д-р инж. Мартина Томчева, ас. д-р инж. Любомир Секулов и д-р инж. Иван Лалов от катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”. Те получиха дипломите си лично от заместник ректора по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а гл. ас. д-р инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегите.

Снимки