РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

За поредна година Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ отстоява високите си позиции в рейтинговата система на висшите училища в България. Това е показател за много добрите постижения в учебната работа и научноизследователската дейност в нашия университет.

За по-подробна информация:  http://rsvu.mon.bg

Снимки