Рейтинг на висшите училища в България за 2020 г.

По утвърдила се традиция Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ заема челни позиции в рейтинговата система на висшите училища в България. Това е следствие на много добрите постижения в учебната работа и научноизследователската дейност в нашия университет.

За по-подробна информация:  https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/university-details/169;2768

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

БРОЙ УНИВЕРСИТЕТИ, УЧАСТВАЛИ В КЛАСАЦИЯТА

МЯСТО НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Икономика

26

8

Машинно инженерство

11

4

Електротехника, електроника и автоматика

14

5

Комуникационна и компютърна техника

16

5

Транспорт, корабоплаване и авиация

7

2

Архитектура, строителство и геодезия

10

5

Общо инженерство

14

3

This post is also available in: en English ( Английски)