Рейтинг на висшите училища в България за 2019 г.

За поредна година Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ заема достойни позиции в рейтинговата система на висшите училища в България. Това е показател за много добрите постижения в учебната работа и научноизследователската дейност в нашия университет.

За по-подробна информация:  https://rsvu.mon.bg/

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

БРОЙ УНИВЕРСИТЕТИ, УЧАСТВАЛИ В КЛАСАЦИЯТА

МЯСТО НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Икономика

26

8

Машинно инженерство

11

5

Електротехника, електроника и автоматика

13

6

Комуникационна и компютърна техника

15

4

Транспорт, корабоплаване и авиация

7

3

Архитектура, строителство и геодезия

8

6

Общо инженерство

14

3

This post is also available in: en English ( Английски)