Работна среща с фирма “Интерлогистика” ЕООД

На 16.11.2017 г. се проведе работна среща на Ректора на ВТУ „Т.Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с г-н Георги Лечев, Управител на Интерлогистика ЕООД. В срещата взе участие и д-р Нина Димитрова, ръководител на университетския кариерен център. Бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, свързани с възможностите за реализация на студенти от транспортния университет на подходящи работни позиции в структурата на фирмата.