Работна среща с фирма „Хайкад Инфотех“ ООД

На 14.11.2017 г. се състоя среща между академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков“ в лицето на ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев с представители на фирма „Хайкад Инфотех“ ООД – Спасена Генчева и Елица Стоянова. Бе обсъдена инициативата на фирмата за използване на 3D системата CATIA в учебния процес. С тази среща стартира бъдещото сътрудничество между фирма „Хайкад Инфотех“ ООД и ВТУ „Тодор Каблешков“ в областта на модерните CAD CAM системи.

Снимки