Работна среща с Българска Търговско-Промишлена Палата

На 29.11.2017 г., във ВТУ „Т. Каблешков” се проведе среща между Ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и инж. Андон Пиперевски, член на Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата и Изпълнителен директор на „Викорс” АД, по повод разширяване на възможностите за допълнително професионално обучение на студентите във ВТУ. На срещата присъства и д-р. Людмил Иванов, както и проф. д-р Антоанета Кирова.

Договорена бе възможността за провеждане на обучението в рамките на Глобалните стандарти GS 1, приложими в сферата на логистиката, които биха осигурили допълнителна професионална компетентност на бъдещите бакалаври и магистри. Обучението ще се провежда под формата на отделни модули, по съгласувани график и учебна програма, като ще стартира след 15.02.2018 г. На успешно завършилите обучението ще бъдат предоставени сертификати за допълнителна професионална компетентност.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки